FANDOM


Nhân vật nhỏ trong truyện tranh. Một nhân vật phụ là một người xuất hiện trong truyện tranh, dù thường xuyên hay hiếm khi, và đã đóng góp cho câu chuyện và cốt truyện.

All items (109)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.